Поиск Врача

Наши публикации

03.04.2018

Н.Б. Денисюк, канд. мед. наук, В.О. Мельник, канд. мед. наук

Кафедра офтальмології НМАПО ім. П. Л. Шулика, «Центр мікрохірургії ока»

Изучалась эффективность лечения механических и инфекционных осложнений, вызванных приме-нением контактной коррекции. Из 59 наблюдавшихся пациентов у 21 (22 глаза) выявлены эрозии либо поверхностный кератит, у 38(63 глаза) — бактериальный кератит. Применялись три схемы лечения: монотерапия «Окомистином», монотерапия «Тобрексом» и комбинацией обоих препаратов. Установлена целесообразность использования окомист

20.05.2016

Мельник В. О., Гуржий О. О., Коц-Готліб Н. В., КікотьЛ. В.

ДП МНПО «Медбуд», офтальмологічне відділення «Візіобуд» (Київ, Україна) Актуальність. За даними міжнародної літератури, на 2010 рік кількість хворих на глаукому становить 60,5 млн та очікується збільшення кількості таких хворих до 80 млн у 2020 році. У 74% таких пацієнтів діагностовано первинну відкритокутову глаукому (ПВКГ), яка займає друге місце серед причин сліпоти у світі. Незважаючи на різноманітність і широке розповсюдження медикаментозних і лазерних методів лікування, провідну роль відіг¬рають

19.05.2016

Мельник В. О., Гуржий О. О., Коц-Готліб Н. В., Кікоть Л. В.

ДП МНПО «Медбуд», офтальмологічне відділення «Візіобуд» (Київ, Україна)

Актуальність. За даними міжнародної літератури, на 2010 рік кількість хворих на глаукому становить 60,5 млн та очікується збільшення кількості таких хворих до 80 млн у 2020 році. У 74% таких пацієнтів діагностовано первинну відкритокутову глаукому (ПВКГ), яка займає друге місце серед причин сліпоти у світі. Незважаючи на різноманітність і широке розповсюдження медикаментозних і лазерних методів лікування, провідну

04.03.2016

В. О. Мельник, канд. мед. наук; Н. В. Коц-Готліб, лікар-офтальмолог; Р. Я. Вадюк, канд. мед. наук; О. О. Гуржій, лікар-офтальмолог.

В работе изучена эффективность комбинированного оперативного лечения — факоэмульсификация катаракты и модифицированная тунельнаятрабекулопунктура с имплантацией ИОЛ — у больных с первичной открытоугольной глаукомой. Критериями эффективности данной операции были выбраны уровень внутриглазного давления, показатель средней световой чувствительности и толщинынервных волокон диска зрительного нерва. Наоснованийполеченныхданных можно сделать выв

03.04.2015

В. О. Мельник

ДП МНПО «Медбуд», офтальмологічне відділення «ВІЗІОБУД», м. Київ

В клініці у 235 пацієнтів з приводу первинної відкритокутової глаукоми (ПВКГ здійснена комбінована ФАКО—емульсифікація катаракти з імплантацією інтраокулярної лінзи (ІОЛ) та модифікована тунельна трабекулопунктура (ТТП). Протягом 3років після операції контролювали внутрішньоочний тиск (ВОТ) і ступінь компен¬сації глаукоми за даними дослідження зорового нерва (комп’ютерна периметрів оптична когерентна томографія нервових волокон), а також порівнювали ці ре¬зультати з д

03.11.2014

Мельник В.О., Чічур Д.А., Капелька Р.А. Київ, Україна

Актуальність. Наявність епіретинального фіброзу (ЕФ) значно впливає на зорові функції.За даними різних авторів в основі патогенезу ЕФлежить хронічний проліферативний процес у вітреомакулярному інтерфейсі, що призводить у кінцевому результаті до розвитку макулярного набряку. Однак, хірургічне видалення епіретинальної мембра¬ни не може зупинити процес клітинної проліферації і не виключає можливості розвитку повторної епіретинальної мембрани. Мета: оцінити результати хірургічного лік

03.11.2014

Мельник В.О., Кикоть Л.В., Коц-Готліб Н.В. КИЇВ, Україна.

Актуальність. Проведення комбінованої операції зФАКО-емульсифікацією катаракти з імплантацією ІОЛ на сьогодні є оптимальним засобомлікування первинної відкритокутовоїглаукоми поєднаною з катарактою. При виконанні класичної ГНСЕ за методом С.М. Федорова частота рецидивів підвищеной ЗОТ сягає 25-33%, що викликає необхідність проведення операції іншим способом —за допомогою лазерної трабекулотомії або повторної антиглаукомної операції. Модифікованакомбінована операція з тунельною трабекуло

03.04.2013

В.О. Мельник, Н В. Коц-Готліб,Л В. Кикоть, Т.І. Стецула, Н Я. Чав’як ДП МНПО “Медбуд”, офтальмологічне відділення “ВІЗЮБУД» (завідуючий відділенням-к.м.н. В.О.Мельник) Україна, м. Київ, пр.-кт Червонозорний,17; E-mail: nadjaukr@i.ua

THE EFFICIENCY OF DEEP NON PENETRATING SCLERECTOMY IN PATIENTS WITH PRIMARY OPEN-ANGLE GLAUCOMA

V.O. Melnik, N.V. Kots-Gotlib, L.V. Kykot, T.I. Stetsula, N.Y. Chav’yak

SUMMARY

The aim of our study was to assess the effectiveness of combined modified deep non penetratingsclerectomy and phacoemulsification of the cataract with intraocular lens implantation in patients with primary open angle glaucoma, who were treated or not treated with antihypertensive drugs. Our results showed that patients who didn’t undergo long-term antihypertensive drugs in primary open angle glaucoma tre

03.04.2010

Н. Б. Денисюк, В. О. Мельник Кафедра офтальмології НМАПО ім. П. Л. Шупика, «Центр мікрохірургії ока», м.Київ

Вступ. Лікування глаукоми і профілактика сліпоти є одним з найголовніших завдань сучасної офталь-мології. Основною метою лікування є досягнення так званого толерантного внутрішньоочного тиску, при якому не спостерігається погіршання центрального і периферичного зору пацієнта. При первинній відкритокутовій глаукомі (ПВКГ) зниження внутрішньоочного тиску досягається шляхом застосування гіпотензивних препаратів або хірургічними методами. Лікування глаукоми

03.04.2009

Н.Б.Денисюк, В.О. Мельник, канд. мед.наук. Кафедра офтальмології НМАПО ім. П. Л. Шупика, «Центр мікрохірургії ока», м. Київ

Исследована возможность применения отечественных когезивных вискоэластиков Гиарал и Гиарал Плюс при факоэмулъсификации катаракты. Установлено, что вискоэластики Гиарал и Гиарал Плюс обладают хорошими когезивными и эластичными свойствами, безопасны и хорошо поддерживают объем при факоэмулъсификации катаракты. В ранний и отдаленный послеоперационный периоды они не повышают внутриглазного давления не влияют на толщину роговицы в централ