Doctors

Наші публікації

24.06.2019

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю OPHTHALMIC HUB 15-16 березня 2019 р.

Актуальність

Псевдоексфоліативний синдром (ПЕС) – системне дистрофічне захворювання, яке характеризується переважно враженням структур переднього сегменту ока і являється пусковим механізмом розвитку катаракти та глаукоми. В останній час особлива увага приділяється гіпотензивному ефекту внаслідок факоемульсифікації катаракти (фЕК) [1–9]. Механізм зниження внутрішньоочного тиску (ВОТ) після фЕК до кінця не визначений. головна гіпотеза – вікове збільшення розміру кришталика і, відповідно, зменшення об’єму передньої камери ока і звуження кута передньої камери ока. Ми допускаємо, що підвищення ВОТ внаслідок збільшення кришталика може розцінюва

21.06.2018

В. О. Мельник, канд. мед. наук; Н. В. Коц-Готліб, лікар-офтальмолог; Р. Я. Вадюк, канд. мед. наук; О. О. Гуржій, лікар-офтальмолог.

Актуальність. За даними міжнародної літератури на 2010 рік, кількість хворих на глаукому становить 60,5 млн та очікується збільшення кількості таких хворих до 80 млн у 2020 році. У 74 % таких пацієнтів діагностовано первинну відкритокутову глаукому (ПВКГ), яка займає друге місце серед причин сліпоти у світі. Не зважаючи на різноманітність і широке, розповсюдження медикаментозних і лазерних методів лікування, провідну роль відіграють хірургічні методи у боротьбі з глаукомою. На сьогоднішній день загальноприйнятим є умовний розподіл анти- глаукомних операцій на фістулізуючі, в ході яких виконується повна перфорація оболонок

21.06.2018

В.О. Мельник, Н В. Коц-Готліб,Л В. Кікоть, Т.І. Стецула, Н Я. Чав’як ДП МНПО “Медбуд”, офтальмологічне відділення “ВІЗЮБУД” (завідуючий відділенням-к.м.н. В.О.Мельник) Україна, м. Київ, пр.-кт Червонозорний,17; E-mail: nadjaukr@i.ua Ключові слова: глаукома, комбінована модифікована глибока непроникаючасклеректомія, тривалість лікування, внутрішньоочний тиск, безконсервантні форми гіпотензивних засобів. Первинна відкритокутова глаукома (ПВКГ) є на сьогодні однією з двох найчастіших причин сліпоти поряд з судинними захворюваннями. Близь¬ко 3% населення світу страждають на глаукому, і, згідно із дослідженнями, ця кількість прогресивно збільшується і в 2020 році досягне 79,6 млн. хворих. Для стабілізації галукомного процесу необхідне, в першу чергу, зниження внутрішн

21.06.2018

Мельник В. О., Гуржий О. О., Коц-Готліб Н. В., Кікоть Л. В.

ДП МНПО «Медбуд», офтальмологічне відділення «Візіобуд» (Київ, Україна) Актуальність. За даними міжнародної літератури, на 2010 рік кількість хворих на глаукому становить 60,5 млн та очікується збільшення кількості таких хворих до 80 млн у 2020 році. У 74% таких пацієнтів діагностовано первинну відкритокутову глаукому (ПВКГ), яка займає друге місце серед причин сліпоти у світі. Незважаючи на різноманітність і широке розповсюдження медикаментозних і лазерних методів лікування, провідну роль відіг¬рають хірургічні методи лікування глаукоми. Усі хірургічні методи лікування прийнято ділити на фістулізуючі, під час яких виконується повна перфорація оболонок очного

21.06.2018

В. О. Мельник

ДП МНПО “Медбуд”, офтальмологічне відділення “ВІЗІОБУД”, м. Київ

В клініці у 235 пацієнтів з приводу первинної відкритокутової глаукоми (ПВКГ здійснена комбінована ФАКО—емульсифікація катаракти з імплантацією інтраокулярної лінзи (ІОЛ) та модифікована тунельна трабекулопунктура (ТТП). Протягом 3років після операції контролювали внутрішньоочний тиск (ВОТ) і ступінь компен¬сації глаукоми за даними дослідження зорового нерва (комп’ютерна периметрів оптична когерентна томографія нервових волокон), а також порівнювали ці ре¬зультати з даними у пацієнтів, яким виконували стандартну ТТП. Встановлений значний стабільний гіпотензивний ефект запропонованої операції, припинена прогресування атрофічн

21.06.2018

Н. Б. Денисюк, В. О. Мельник Кафедра офтальмології НМАПО ім. П. Л. Шупика, «Центр мікрохірургії ока», м.Київ

Вступ. Лікування глаукоми і профілактика сліпоти є одним з найголовніших завдань сучасної офталь-мології. Основною метою лікування є досягнення так званого толерантного внутрішньоочного тиску, при якому не спостерігається погіршання центрального і периферичного зору пацієнта. При первинній відкритокутовій глаукомі (ПВКГ) зниження внутрішньоочного тиску досягається шляхом застосування гіпотензивних препаратів або хірургічними методами. Лікування глаукоми з використанням місцевих гіпотензивних засобів займає лідируючу позицію в терапії даного захворювання. На жаль, більшість пре-паратів мають ряд побічних ефектів і

21.06.2018

Н.Б. Денисюк, канд. мед. наук, В.О. Мельник, канд. мед. наук

Кафедра офтальмології НМАПО ім. П. Л. Шулика, “Центр мікрохірургії ока”

Ключові слова: контактна корекція, рогівка, механічні, бактеріальні ураження, лікування, «Окомістин». Невпинна світова тенденція по збільшенню кількості хворих з аномаліями рефракції, а також стрімкий розвиток передових наукових технологій, призводять до значного збільшення кількості людей, які постійно користуються контактними лінзами. В теперішній час постійно користуються контактними лінзами 100-120 млн. людей в усьому світі. Поряд із збільшенням кількості хворих, зростає і кількість ускладнень, спричинених застосуванням контактних лінз. Частіше всього ускладнення виник

21.06.2018

Н.Б.Денисюк, В.О. Мельник, канд. мед.наук. Кафедра офтальмології НМАПО ім. П. Л. Шупика, «Центр мікрохірургії ока», м. Київ

Ключові слова: катаракта, факоемульсифікація, віскоеластики. Вступ. В хірургії катаракти методом факоемульсифікації застосування віскоеластиків є невід’ємною і безальтернативною запорукою якісного проведення операції і, як наслідок, отримання високих зорових функцій у оперованих хворих. Найбільш частими ускладненнями в післяопераційному періоді при факоемульсифікації катаракти є підвищення внутрішньоочного тиску і транзиторний набряк рогівки. Основними характеристиками віскоеластиків є висока молекулярна маса, в’язкість, еластичність, псевдопластичність, поверхнева адгезія, когезивність і дисперс